Thai (ภาษาไทย)
Company
 

        Startop Interlocking Brick Co., Ltd.

            Producer and distributor of Interlocking brick Press Machines,

     Granulator (soil, stone, red earth, etc.), Mixer and Manufacture the 

     Machines according to customer requirements
 
307942786701
cats
 ฟรี (สำหรับลูกค้า)สอนขั้นตอนและวิธีการผลิตก้อนด้วยเครื่องจริงให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการใช้
ก้อนบล็อกประสานในการก่อสร้างพร้อมบริการหลัง
การขาย

 คลิกแผนที่เพื่อขอเส้นทาง