Thai (ภาษาไทย)

เครื่องบดร่อนและผสม  (สินค้าจดสิทธิบัตร)

                 บดร่อนและผสม 
รายละเอียด
รหัส ST-G501
ชื่อเครื่องรุ่น  เครื่องบดร่อนและผสม
มอเตอร์ 3 แรงม้า 
ระบบไฟฟ้า 220V หรือ 380V
ขนาดเครื่อง    -
น้ำหนัก    -
            

     คุณสมบัติ :

          1.  สามารถทำงานได้โดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ที่ใช้
               น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นตัวขับเคลื่อน
          2.  รุ่นใช้ไฟฟ้าใช้มอเตอร์ 3 แรงม้าใช้กำลังไฟฟ้า 220V
          3.  รุ่นใช้เครื่องยนต์สามารถใช้ได้ทั้งน้ำมันเบนซิน ดีเซล ขนาด 5 แรงม้าขึ้นไป
          4.  สามารถทำงานได้ในดินชื้น ไม่จำเป็นต้องใช้ดินแห้ง
          5. ได้ส่วนผสมที่มีความละเอียดตามต้องการ เหมาะสำหรับการ
                ผลิตบล็อกประสานหรืออื่น ๆ
          6.  ในขณะเครื่องทำงานไม่ก่อให้เกิดมลภาวะฝุ่นละออง ทำให้ไม่เสียสุขภาพ
               ทั้งผู้ปฏิบัติและผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง

          7.  ทำงานได้รวดเร็ว ได้วัตถุดิบจำนวนมาก

          8.  ช่วยลดค่าแรงงานในการผลิต

          9.  ประหยัดพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานเชื้อเพลิง

        10. สามารถใช้เป็นเครื่องผสมวัตถุดิบอื่นๆได้อีกเช่น ดิน หินปูน ทราย

              และอาหารสัตว์โดยการเปลี่ยนแผ่นรองถัง