เครื่องบดย่อยวัตถุดิบ

ย้อนกลับ

 

 

 

รหัสรุ่น :  G40

ชื่อรุ่น :   เครื่องบดย่อยมาตรฐาน

ข้อมูลจำเพาะ :

     - มอเตอร์ไฟฟ้า 2 แรงม้า ไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์

     - มีความสามารถในการย่อยวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ เช่น ดิน หิน ลูกรัง เกล็ดเกลือ ถ่าน เปลือกแมคคาเดเมีย ปูนพลาสเตอร์ กระเบื้องดินเผา ฯลฯ

 

 

รหัสรุ่น :  G60

ชื่อรุ่น :   เครื่องบดย่อยใหญ่

ข้อมูลจำเพาะ :

     - มอเตอร์ไฟฟ้า 3 แรงม้า ไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลต์

     - มีความสามารถในการย่อยวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ เช่น ดิน หิน ลูกรัง เกล็ดเกลือ ถ่าน เปลือกแมคคาเดเมีย ปูนพลาสเตอร์ กระเบื้องดินเผา ฯลฯ

 

ตัวอย่างก่อน - หลัง ย่อย

 

ดินปนหิน


หินเกร็ด


ดินลูกรัง