Thai (ภาษาไทย)
ผิดพลาด
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode

คุณสมบัติเครื่องอัดบล็อกประสานแบบมือโยก

1.  ตัวเครื่องผลิตจากเหล็กหนาปรับขึ้นรูปเป็นชิ้นส่วนประกอบเข้าด้วยกันเป็นตัวเครื่อง

2.  โมล มี 2 แบบ  เป็นแบบเหล็กหนาชั้นเดียว หรือ แบบเหล็ก 2 ชั้น  ถอดเปลี่ยนชั้นในได้

     (โมล 2 ชั้น สึกจากการใช้งานถอดเปลี่ยนเฉพาะชิ้นในเท่านั้น)

3.  ชุดคันโยกถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงด้วยเหล็กแข็งอย่างดี

4.  ชุดอัดมีกำลังอัดสูงพร้อมทั้งมีล็อคเพื่อกำหนดความสูงของก้อน 

     (จึงทำให้ก้อนบล็อกประสานที่ได้มีความแข็งแรง ทดทานและสวยงาม)

5.  ชิ้นส่วนทุกชิ้นผลิตจากโรงงานจึงมีมาตรฐานเดียวกันทำให้ประกอบเครื่องได้สมบรูณ์

6.  สีที่ใช้เป็นสี อีพอกซี่  อุตสาหกรรม ติดทนนานทำให้ไม่เกิดสนิมง่าย

7.  บูชและรางเลื่อนต่าง ๆ มีหัวอัดจารบีเพื่อหล่อลื่นลดการสึกของชิ้นส่วน  

8.  ตัวเครื่องมีอะไหล่ไว้บริการทุกชิ้น สามารถถอดเปลี่ยน ซ่อมแซมได้

    (โมลสึกจากการใช้งานปรับใหม่ได้)

l_himawa

Stand Hitop

ST-M101

เครื่องอัด รุ่น Standard

ขนาดก้อน 12.5x25x10 ซม.

ST-M102

เครื่องอัด รุ่น Hitop

ขนาดก้อน 12.5x25x10 ซม.

Hitop 2ชั้น ครึ่งก้อน

ST-M103

เครื่องอัด รุ่น Hitop (โมล 2 ชั้น)

ขนาดก้อน 12.5x25x10 ซม.

ST-M202

เครื่องครึ่งก้อน (อัดครั้งละ 2 ก้อน)

ขนาดก้อน 12.5x12.5x10 ซม.

เปิดข้างตรง เปิดข้างโค้ง

ST-M104

เครื่องอัด ก้อนตรง (แบบมีลายข้าง)

ขนาดก้อน 12.5x25x10 ซม.

ST-M105

เครื่องอัด ก้อนโค้ง (แบบมีลายข้าง)

เส้นผ่าศูนย์กลาง 50ซม., 1 ม., 1.50ม. 2ม., 3ม.

15x30x10 10x30x10

ST-M106

เครื่องอัด รุ่น Standard (B)

ขนาดก้อน 15x30x10 ซม.

ST-M107

เครื่องอัด รุ่น Hitop (B)

ขนาดก้อน 10x30x10 ซม.

ตัวหนอน ก้อนเลขแปด

ST-M203

เครื่องอัดปูพื้นตัวหนอน อัดครั้งละ 2 ก้อน

ST-M108

เครื่องอัดก้อนเลขแปด

ตัวแอล มีบัว

ST-M501

เครื่องอัดก้อนตัวแอล (ก้อนมุม)

ST-M502

เครื่องอัดก้อน มีบัว 

Mini 3 ก้อน Mini 4 ก้อน

ST-M301

เครื่องอัดก้อน Mini 3 ก้อน

ST-M401

เครื่องอัด Mini 4 ก้อน

2 ก้อน

ST-M201

เครื่องอัดมือโยก อัดครั้งละ 2 ก้อน

ขนาดก้อน 12.5x25x10 ซม.