บริษัท สตาร์ท๊อพ อินเตอร์ล็อคกิ้ง บริค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตเครื่องจักรอัดก้อนบล็อกประสานและผลิตก้อนบล็อกประสาน ก่อนหน้านี้ ผู้บริหารเคยประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและออกแบบตกแต่ง จากประสบการณ์ในการทำงานเป็นเวลานานหลายปี ผู้บริหารได้มีความคิดที่จะหาวัสดุก่อสร้างใหม่มาแทนที่วัสดุเดิม ๆ ที่เคยทำอยู่โดยคำนึงว่า วัสดุใหม่นี้ต้องอยู่กับธรรมชาติได้ดีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญต้องแข็งแรงและทนทาน จึงมองไปที่บ้านดินหรือการสร้างบ้านด้วยดิน ต่อมาได้ทราบว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการทดลองและวิจัยเกี่ยวกับก้อนบล็อกประสานนี้ 

    ผู้บริหารของบริษัทได้เข้าร่วมและเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยนี้ด้วยจึงทำให้ทราบว่าก้อนบล็อกประสานในประเทศไทยนี้มีมานาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 หรือก่อนหน้านั้น ผู้บริหารจึงคิดที่จะพัฒนาก้อนบล็อกประสานนี้ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและมีรูปแบบก้อนที่ทันสมัยมากขึ้น จึงได้จัดตั้ง “บริษัท สตาร์ท๊อพ อินเตอร์ล็อคกิ้ง บริค จำกัด” ขึ้น เพื่อผลิตเครื่องจักรอัดก้อนบล็อกประสานและได้มีการอัดก้อนบล็อกประสาน เพื่อใช้ในการทดสอบเครื่องจักรและทดสอบวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอตลอดมา และในการทดสอบนี้ก็เพื่อพัฒนาเครื่องจักรและก้อนบล็อกประสานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นเวลาหลายปีที่เราได้พัฒนาเครื่องจักรให้สมบูรณ์ และผลิตก้อนบล็อกประสานที่มีมาตรฐานสูง

     จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ เรื่องการก่อสร้างมาอย่างยาวนาน จึงทำให้รู้ถึงหัวใจสำคัญของงานก่อสร้าง ถ้าวัสดุที่นำมาใช้ไม่มีมาตรฐานดีพอ ก็จะก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง ฉะนั้น เราจึงคำนึงถึงข้อนี้เป็นอย่างดี เราจึงพัฒนาเครื่องจักรเพื่อให้ได้ก้อนบล็อกประสาน ที่มีความสมบูรณ์ มีมาตรฐานสูง เพื่อลดปัญหาในการก่อสร้าง ประหยัดเวลา ประหยัดค่าแรง และลดต้นทุนในการก่อสร้างอีกด้วย

ถ้าท่านต้องการซื้อเครื่องอัดก้อนบล็อกประสานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสูงต้องซื้อเครื่องอัดบล็อกประสานจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการผลิตเครื่องจักรอย่างยาวนานและเป็นผู้บุกเบิกการทำก้อนบล็อกประสานมาไม่ต่ำกว่า 20 ปี

       

       ก้อนบล็อกประสานที่มีมาตรฐานสูง จะก่อสร้างง่าย ใช้เวลาในการก่อสร้างน้อยลง ได้งานที่มีคุณภาพสูง ดังนั้น บ้านหรืออาคารที่นำก้อนบล็อกประสานมาใช้ในการก่อสร้างจึงมีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้มาก ทนทานต่อแดด ลม ฝน หรือแม้แต่อยู่ในน้ำก็มีความแข็งแรงคงทนอยู่เสมอ เพราะเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ ที่นำมาอัดขึ้นรูป โดยมีส่วนผสมที่ดี กรรมวิธีการผลิตที่ถูกต้อง และเครื่องมีกำลังอัดที่พอดี ทำให้ได้ก้อนบล็อกประสานที่สมบูรณ์ดีมีมาตรฐาน

 

มาตรฐานก้อนบล็อกประสานมีดังนี้

1. ผิวสวย แข็งแรงทนทานสม่ำเสมอทั้งก้อน
2. ขนาดก้อนและเหลี่ยมมุมของก้อนเท่ากันทุกมุม
3. ความแข็งและการรับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 90 กก./ตร.ซม.
4. เบ้าล็อกก้อนมีความลงตัวพอดีในการนำไปใช้งาน

 

บล็อกประสาน คือ วัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่ผลิตด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ บล็อกประสานมีลักษณะเป็นก้อนแข็งแรง ทนแดด ทนฝน ทนน้ำ เข้ากับธรรมชาติได้ดี และสามารถอยู่ในน้ำได้

 

ข้อดีของก้อนบล็อกประสาน ในการนำไปใช้งาน

1. ก่อสร้างอาคาร/บ้านพักอาศัยตามธรรมชาติได้ดี ไม่มีเหล็กก็สร้างได้ เนื่องจากก้อนบล็อกประสานมีความแข็งแรงทนทานสูง สามารถรับน้ำหนักตัวเองและโครงสร้างอื่น ๆ ได้
2. ก่อสร้างบ้านหรืออาคารหลาย ๆ ชั้นได้สะดวก เนื่องจากตัวก้อนมีรูเพื่อรองรับเหล็กเส้น ท่อน้ำ ท่อไฟ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
3. ก้อนบล็อกประสานมีความแข็งแรง สามารถสร้างอาคาร/บ้านพักอาศัยโดยไม่ต่องมีคานหรือเสารองรับ
4. บล็อกประสานเป็นวัสดุก่อสร้างสำเร็จรูป สามารถนำไปก่อสร้างได้ง่ายและใช้เวลาในการก่อสร้างน้อยลง ไม่ต้องฉาบปูน ไม่ต้องทาสี ไม่ต้องใช้ปูนก่อ สามารถนำก้อนเรียงตามแนวที่ต้องการแล้วหยอดน้ำปูนลงเบ้า เท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนในการก่อสร้างแล้ว
5. ก้อนบล็อกประสานนำไปตกแต่งอาคารและสำหนักงานได้ง่าย สวยงาม และรวดเร็ว เช่น ทำห้องชั่วคราว ทำเป็นฉากกั้นห้อง/สัดส่วน ตกแต่งแนวทางเดิน และอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถถอดประกอบและโยกย้ายได้

     

       ก้อนบล็อกประสานที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน เมื่อนำมาใช้ในการจัดสวน ตกแต่งอาคารหรือสร้างอาคาร แล้วเกิดการละลายเป็นดินคืนสู่ธรรมชาติ เป็นรูพรุนเมื่อโดนน้ำ หรือแช่น้ำแล้วเกิดการละลายกลายเป็นดิน ก้อนที่มีอาการต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่ควรนำมาใช้ในการก่อสร้างอาคาร/บ้านพักอาศัย