เครื่องจักรผลิตบล็อกประสาน

ระบบไฮดรอลิค กึ่งอัตโนมัติ

ย้อนกลับ

 

 

รหัสรุ่น :  25S2

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดบล็อกประสานระบบไฮดรอลิค กึ่งอัตโนมัติ – มาตรฐาน

ข้อมูลจำเพาะ :

   -  อัดครั้งละ 2 ก้อน

   -  ขนาดก้อน 12.5x25x10 ซม.

   -  กำลังการผลิต 5,000 ก้อน/วัน

   -  มอเตอร์ไฟฟ้า 3 แรงม้า ไฟ 1 เฟส 220V

 

รหัสรุ่น :  25S2-P

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดบล็อกประสานระบบไฮดรอลิค กึ่งอัตโนมัติ – มาตรฐาน ลายข้าง

ข้อมูลจำเพาะ :

   -  อัดครั้งละ 2 ก้อน

   -  ขนาดก้อน 12.5x25x10 ซม.

   -  กำลังการผลิต 5,000 ก้อน/วัน

   -  มอเตอร์ไฟฟ้า 3 แรงม้า ไฟ 1 เฟส 220V

   -  รองรับการผลิตก้อนลายข้าง

 

รหัสรุ่น :  25S2-H

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดบล็อกประสานระบบไฮดรอลิค กึ่งอัตโนมัติ – มาตรฐาน ยุ้ง

ข้อมูลจำเพาะ :

   -  อัดครั้งละ 2 ก้อน

   -  ขนาดก้อน 12.5x25x10 ซม.

   -  กำลังการผลิต 5,000 ก้อน/วัน

   -  มอเตอร์ไฟฟ้า 3 แรงม้า ไฟ 1 เฟส 220V

 

รหัสรุ่น :  25S2-HP

ชื่อรุ่น :    เครื่องอัดบล็อกประสานระบบไฮดรอลิค กึ่งอัตโนมัติ – มาตรฐาน ยุ้ง+ลายข้าง

ข้อมูลจำเพาะ :

   -  อัดครั้งละ 2 ก้อน

   -  ขนาดก้อน 12.5x25x10 ซม.

   -  กำลังการผลิต 5,000 ก้อน/วัน

   -  มอเตอร์ไฟฟ้า 3 แรงม้า ไฟ 1 เฟส 220V

   -  รองรับการผลิตก้อนลายข้าง

 

รหัสรุ่น :  25SF2
ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดบล็อกประสานระบบไฮดรอลิค กึ่งอัตโนมัติ – ออโต้ฟีดเดอร์

 

รหัสรุ่น :  25SF2-P
ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดบล็อกประสานระบบไฮดรอลิค กึ่งอัตโนมัติ – ออโต้ฟีดเดอร์ ลายข้าง

 

ข้อมูลจำเพาะ :

   -  อัดครั้งละ 2 ก้อน

   -  ขนาดก้อน 12.5x25x10 ซม.

   -  มอเตอร์ไฟฟ้า 3 แรงม้า ไฟ 1 เฟส 220V

   -  กำลังการผลิต 5,000 ก้อน/วัน

   -  การทำงาน 2 ระบบควบคู่: ป้อนวัตถุดิบลงแม่พิมพ์อัตโนมัติด้วยระบบไฮดรอลิค

   -  รองรับการผลิตก้อนลายข้าง (เฉพาะรุ่น 25SF2-P)

 

รหัสรุ่น :  25SH2

ชื่อรุ่น :    เครื่องอัดบล็อกประสานระบบไฮดรอลิค กึ่งอัตโนมัติ – เฮฟวี่

ข้อมูลจำเพาะ :

   -  อัดครั้งละ 2 ก้อน

   -  ขนาดก้อน 12.5x25x10 ซม.

   -  มอเตอร์ไฟฟ้า 5 แรงม้า ไฟ 3 เฟส 380V

   -  กำลังการผลิต 5,700 ก้อน/วัน

   -  การทำงาน 2 ระบบควบคู่: ป้อนวัตถุดิบลงแม่พิมพ์อัตโนมัติด้วยระบบไฮดรอลิค

 

รหัสรุ่น :  25SH2-P

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดบล็อกประสานระบบไฮดรอลิค กึ่งอัตโนมัติ – เฮฟวี่ ลายข้าง

ข้อมูลจำเพาะ :

   -  อัดครั้งละ 2 ก้อน

   -  ขนาดก้อน 12.5x25x10 ซม.

   -  มอเตอร์ไฟฟ้า 5 แรงม้า ไฟ 3 เฟส 380V

   -  กำลังการผลิต 5,700 ก้อน/วัน

   -  การทำงาน 2 ระบบควบคู่: ป้อนวัตถุดิบลงแม่พิมพ์อัตโนมัติด้วยระบบไฮดรอลิค

   -  รองรับการผลิตก้อนลายข้าง

 

รหัสรุ่น :  25S1

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดบล็อกประสานระบบไฮดรอลิค กึ่งอัตโนมัติ – 1 ก้อน

ข้อมูลจำเพาะ :

   -  อัดครั้งละ 1 ก้อน

   -  ขนาดก้อน 12.5x25x10 ซม.

   -  มอเตอร์ไฟฟ้า 3 แรงม้า ไฟ 1 เฟส 220V