เครื่องอัดมือโยก

ย้อนกลับ

รหัสรุ่น :  M101

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดแบบมือโยก – มาตรฐาน

ข้อมูลจำเพาะ :

   -  อัดครั้งละ 1 ก้อน

   -  ขนาดก้อน 12.5x25x10 ซม.

รหัสรุ่น :  M104

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดแบบมือโยก – ลายข้าง

ข้อมูลจำเพาะ :

   -  อัดครั้งละ 1 ก้อน

   -  ขนาดก้อน 12.5x25x10 ซม.

   -  รองรับการผลิตก้อนลายข้าง

 

 

 

รหัสรุ่น :  M201

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดแบบมือโยก – มาตรฐาน 2 ก้อน

ข้อมูลจำเพาะ :

   -  อัดครั้งละ 2 ก้อน

   -  ขนาดก้อน 12.5x25x10 ซม.