เครื่องจักรผลิตบล็อกประสาน
ระบบไฮดรอลิค อัตโนมัติ

ย้อนกลับ

 

 

 

รหัสรุ่น :  25A2

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดบล็อกประสานระบบไฮดรอลิค อัตโนมัติ – มาตรฐาน

ข้อมูลจำเพาะ :

  -  อัดครั้งละ 2 ก้อน

  -  ขนาดก้อน 12.5x25x10 ซม.

  -  มอเตอร์ไฟฟ้า 5 แรงม้า ไฟ 3 เฟส 380V

  -  กำลังผลิต 720 ก้อน/ชั่วโมง

 

 

รหัสรุ่น :  25AH2

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดบล็อกประสานระบบไฮดรอลิค อัตโนมัติ – เฮฟวี่

ข้อมูลจำเพาะ :

   -  อัดครั้งละ 2 ก้อน

   -  ขนาดก้อน 12.5x25x10 ซม.

   -  มอเตอร์ไฟฟ้า 7.5 แรงม้า ไฟ 3 เฟส 380V

   -  กำลังการผลิต 720 ก้อน/ชั่วโมง

 

*หากต้องการเครื่องจักรที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่แสดงในเว็บไซต์ กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม*