เครื่องผลิตบล็อกประสาน

มือโยก

ย้อนกลับ

 

 

 

รหัสรุ่น :  M101

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดแบบมือโยก – มาตรฐาน

ข้อมูลจำเพาะ :

   -  อัดครั้งละ 1 ก้อน

   -  ขนาดก้อน 12.5x25x10 ซม.

รหัสรุ่น :  M104

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดแบบมือโยก – ลายข้าง

ข้อมูลจำเพาะ :

   -  อัดครั้งละ 1 ก้อน

   -  ขนาดก้อน 12.5x25x10 ซม.

   -  รองรับการผลิตก้อนลายข้าง

 

 

 

รหัสรุ่น :  M201

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดแบบมือโยก – มาตรฐาน 2 ก้อน

ข้อมูลจำเพาะ :

   -  อัดครั้งละ 2 ก้อน

   -  ขนาดก้อน 12.5x25x10 ซม.

รหัสรุ่น :  M106

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดแบบมือโยก – ก้อน 15x30

ข้อมูลจำเพาะ :

   -  อัดครั้งละ 1 ก้อน

   -  ขนาดก้อน 15x30x10 ซม.

รหัสรุ่น :  M107

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดแบบมือโยก – ก้อน 10x30

ข้อมูลจำเพาะ :

   -  อัดครั้งละ 1 ก้อน

   -  ขนาดก้อน 10x30x10 ซม.

รหัสรุ่น :  M202

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดแบบมือโยก – ครึ่งก้อน

ข้อมูลจำเพาะ :

   -  อัดครั้งละ 2 ก้อน

   -  ขนาดก้อน 12.5x12.5x10 ซม.

รหัสรุ่น :  M105

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดแบบมือโยก – ก้อนโค้ง ลายข้าง

ข้อมูลจำเพาะ :

   -  อัดครั้งละ 1 ก้อน

   -  รองรับการผลิตก้อนลายข้าง

รหัสรุ่น :  M108

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดแบบมือโยก – ก้อนเลขแปด

ข้อมูลจำเพาะ :

   -  อัดครั้งละ 1 ก้อน

   -  ขนาดก้อน 12.5x22x10 ซม.

รหัสรุ่น :  M501

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดแบบมือโยก – ก้อนมุม (ก้อนตัวแอล)

ข้อมูลจำเพาะ :

   -  อัดครั้งละ 1 ก้อน

   -  ขนาดก้อนเหมาะสำหรับใช้คู่กับก้อนมาตรฐาน ขนาด 12.5x25x10 ซม.

รหัสรุ่น :  M502

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดแบบมือโยก – ก้อนบัว ขอบประตู/หน้าต่าง

ข้อมูลจำเพาะ :

   -  อัดครั้งละ 1 ก้อน

   -  ขนาดก้อนเหมาะสำหรับใช้คู่กับก้อนมาตรฐาน ขนาด 12.5x25x10 ซม.

รหัสรุ่น :  M301

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดแบบมือโยก – ก้อนเล็ก 3 ก้อน

ข้อมูลจำเพาะ :

   -  อัดครั้งละ 3 ก้อน

   -  ขนาดก้อน 6.25x12.5x5.5 ซม.

รหัสรุ่น :  M401

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดแบบมือโยก – ก้อนเล็ก 4 ก้อน

ข้อมูลจำเพาะ :

   -  อัดครั้งละ 4 ก้อน แบ่งเป็น ก้อนตรง 2 ก้อน และ ก้อนโค้ง 2 ก้อน

   -  ขนาดก้อน 6.25x12.5x5.5 ซม.