เครื่องผลิตบล็อกปูพื้น

ระบบไฮดรอลิค อัตโนมัติ

ย้อนกลับ

 

 

 

รหัสรุ่น :  KA2-2

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดระบบไฮดรอลิค อัตโนมัติ – ก้อนปูพื้น คดกริช 2 สี

ข้อมูลจำเพาะ :

    -  อัดครั้งละ 2 ก้อน

    -  ขนาด 32 ก้อน/ตาราเมตร

    -  ผลิตก้อนได้ 2 สี (สีผิวหน้าและสีตัวก้อน)

    -  มอเตอร์ไฟฟ้า 5 แรงม้า ไฟ 3 เฟส 380V

 

 

รหัสรุ่น :  HA2-2

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดระบบไฮดรอลิค อัตโนมัติ – ก้อนปูพื้น หกเหลี่ยม 2 สี

ข้อมูลจำเพาะ :

    -  อัดครั้งละ 2 ก้อน

    -  ขนาด 25 ก้อน/ตาราเมตร

    -  ผลิตก้อนได้ 2 สี (สีผิวหน้าและสีตัวก้อน)

    -  มอเตอร์ไฟฟ้า 5 แรงม้า ไฟ 3 เฟส 380V

 

*หากต้องการเครื่องจักรที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่แสดงในเว็บไซต์ กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม*