เครื่องผลิตบล็อกปูพื้น

ระบบไฮดรอลิค กึ่งอัตโนมัติ

ย้อนกลับ

 

 

 

รหัสรุ่น :  KS2

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดระบบไฮดรอลิค กึ่งอัตโนมัติ – ก้อนปูพื้น คดกริช 1 สี

ข้อมูลจำเพาะ :

    - อัดครั้งละ 2 ก้อน

    - ขนาด 32 ก้อน/ตาราเมตร

    - มอเตอร์ไฟฟ้า 3 แรงม้า ไฟ 1 เฟส 220V

รหัสรุ่น :  KS2-2

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดระบบไฮดรอลิค กึ่งอัตโนมัติ – ก้อนปูพื้น คดกริช 2 สี

ข้อมูลจำเพาะ :

    - อัดครั้งละ 2 ก้อน

    - ขนาด 32 ก้อน/ตาราเมตร

    - ผลิตก้อนได้ 2 สี (สีผิวหน้าและสีตัวก้อน)

    - มอเตอร์ไฟฟ้า 3 แรงม้า ไฟ 1 เฟส 220V

 

 

รหัสรุ่น :  HS1

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดระบบไฮดรอลิค กึ่งอัตโนมัติ – ก้อนปูพื้น หกเหลี่ยม 1 สี

ข้อมูลจำเพาะ :

    - อัดครั้งละ 1 ก้อน

    - ขนาด 25 ก้อน/ตาราเมตร

    - มอเตอร์ไฟฟ้า 3 แรงม้า ไฟ 1 เฟส 220V

 

 

รหัสรุ่น :  HS1-2

ชื่อรุ่น :   เครื่องอัดระบบไฮดรอลิค กึ่งอัตโนมัติ – ก้อนปูพื้น หกเหลี่ยม 2 สี

ข้อมูลจำเพาะ :

    - อัดครั้งละ 1 ก้อน

    - ขนาด 25 ก้อน/ตาราเมตร

    - ผลิตก้อนได้ 2 สี (สีผิวหน้าและสีตัวก้อน)

    - มอเตอร์ไฟฟ้า 3 แรงม้า ไฟ 1 เฟส 220V

 

 

 

 

*หากต้องการเครื่องจักรที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่แสดงในเว็บไซต์ กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม*